Newyddion

which trusted trader

Mae Gary Murphy yn "Which? Trusted Trader" 20 mlynedd o brofiad mewn dylunio a gosod ceginau. Mae yna warant ansawdd gwasanaeth i bob math o waith, boed mawr neu fach, am bris cystadleuol.
I weld ein tystysgrif Which? - cliciwch yma
I weld y cod ymddygiad Which? Trusted Trader - cliciwch yma
I weld yr adolygiadau cwsmeriaid Which? Trusted Trader - cliciwch yma
I weld y TTF4 - cliciwch yma

Newyddion

09.07.19 - Cegin i Linda a Peter o Benmaenmawr. Cliciwch yma i weld y lluniau

'Decking' wedi' gwblhau i Philips o Benygroes. Cliciwch yma i weld y lluniau

Bob a Jude Hughes o Nantlle wedi' gwblhau. Cliciwch yma i weld y lluniau

Russell Hutton Abersoch Apartments wedi cwblhau Bloc C fflat 14. Cliciwch yma i weld y lluniau

24.02.17 - Cegin i Mike a Liz o Maentwrog. Cliciwch yma i weld y lluniau

30.01.17 - Cegin i Stanyard o Groeslon. Cliciwch yma i weld y lluniau

23.11.16 - Cegin i Dawn a Ian o Talysarn. Cliciwch yma i weld y lluniau

28.10.16 - Cegin i Mr and Mrs Williams o Bangor. Cliciwch yma i weld y lluniau

11.10.16 - Cegin i Mr and Mrs Philips o Penygroes. Cliciwch yma i weld y lluniau

07.09.16 - Cegin i Mr and Mrs Buckley o Nefyn. Cliciwch yma i weld y lluniau

04.08.16 - Cegin i Mr and Mrs Whitehead o Beaumaris. Cliciwch yma i weld y lluniau

14.07.16 - Cegin i Mr Guile o Porthmadog. Cliciwch yma i weld y lluniau

15.06.16 - Cegin i Mo Wright o Ynys Môn. Cliciwch yma i weld y lluniau

15.06.16 - Ystafell Amlbwrpas i Tidswell o Ynys Môn. Cliciwch yma i weld y lluniau

15.06.16 - Cegin i Bowyer o Porthmadog. Cliciwch yma i weld y lluniau

05.05.16 - Tystysgrif Asbestos - cliciwch yma

08.04.16 - Cegin i Anita o Ynys Môn. Cliciwch yma i weld y lluniau

30.03.16 - Teils llawr newydd i Anita o Ynys Môn. Cliciwch yma i weld y lluniau

18.03.16 - Cegin i Thelma & Gwyn. Cliciwch yma i weld y lluniau

10.03.16 - Llawr cegin newydd i Thelma & Gwyn. Cliciwch yma i weld y lluniau

19.02.16 - Cegin newydd i Davies o Pwllheli. Cliciwch yma i weld y lluniau

22.12.15 - Ystafell wely newydd i Mrs Smith o Criccieth. Cliciwch yma i weld y lluniau

16.11.15 - Cegin newydd i Kempster o Criccieth. Cliciwch yma i weld y lluniau

23.10.15 - Cladding a Garden wall at Llwyn in timber (Saesneg yn unig). Cliciwch yma i weld y lluniau

04.09.15 - Which? Trusted Trader (Saesneg yn unig)

Having been through a rigorous application process I have recently been successful in meeting the professional assessment standards needed to become a Which? Trusted Trader.

24.08.15 - Ystafell ymolchi wedi' gwblhau ar gyfer Richard Beaumont of Sarn. Cliciwch yma i weld y lluniau

10.08.15 - A B&Q kitchen fitted in Pwllheli, with tiled walls and wood floor installed. Cliciwch yma i weld y lluniau (Saesneg yn unig)

07.08.15 - A kitchen and three bathrooms renovated, steam cleaned and re-siliconed to look brand new for Rev Owen of Criccieth. Cliciwch yma i weld y lluniau (Saesneg yn unig)

22.06.15 - Gegin arall wedi' gwblhau ar gyfer Travis Perkins Caernarfon. Cliciwch yma i weld y lluniau

22.05.15 - Gary Murphy passes the Asbestos Awareness E-Learning Course - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

 

Noddwyr

Mae'r prosiect yma wedi ei ariannu'n rhannol gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru trwy'r Gronfa Fuddsoddi Leol a'r Undeb Ewropeaidd - Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

find us on facebook

Portffolio

Portffolio ar-lein yn dangos sampl o’r ceginau a’r prosiectau a gwblhawyd gan Dylunio a Gosod Ceginau Garry Murphy

Gweld Ein Gwaith »

Cwmnïau rwyf yn gweithio gyda:-

B & Q Recommended Fitter
Wickes

Wren
Kutchenhaus
Travis Perkins
Benchmarx
Howdens Joinery

 

Beth Rydym yn ei Gynnig

Y gwasanaethau a ddarperir gan Dylunio a Gosod Ceginau Garry Murphy:-

Adolygiadau Cwsmeriaid

I weld yr adolygiadau cwsmeriaid Which? Trusted Trader - cliciwch yma

Cysylltu

Dylunio a Gosod Ceginau Gary Murphy

Gogerddan
Lon Tudur
LLangefni
Ynys Môn
LL777HP

 

07740286966
enquiries@garymurphy.co.uk

 

>>> mwy

Bookmark and Share