Gosod Cegin

Gosod Cegin

Unwaith y byddwch wedi dewis eich cynllun cegin, byddwn yn cynnig arolwg cartref cwsmer i chi. Diben yr arolwg hwn yn ein galluogi i wneud archwiliad proffesiynol o'ch cegin, gwirio mesuriadau a chynghori ar unrhyw waith ychwanegol posib fel socedi trydan ychwanegol, g plymio a gwaith trydanol.

Byddwn hefyd yn:

  • Gwiriwch fod eich cyflenwadau cyfleustodau presennol; dŵr, trydan neu nwy yn cydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol, gan na fydd hynny’n cael ei gynnwys yn eich amcangyfrif cost gwreiddiol.

  • Trafod symud y gegin bresennol os yw hynny’n berthnasol.

  • Trafod unrhyw waith arall y gallech fod angen ei wneud, fel gwaith plymio, trydanol, plastro neu deilsio.

  • Cadarnhau dyddiad gosod y gegin a rhoi syniad bras i chi ynghylch faint o amser y bydd y gwaith osod yn ei gymryd i’w gwblhau.

img

 

Noddwyr

Mae'r prosiect yma wedi ei ariannu'n rhannol gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru trwy'r Gronfa Fuddsoddi Leol a'r Undeb Ewropeaidd - Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

find us on facebook

Portffolio

Portffolio ar-lein yn dangos sampl o’r ceginau a’r prosiectau a gwblhawyd gan Dylunio a Gosod Ceginau Garry Murphy

Gweld Ein Gwaith »

Cwmnïau rwyf yn gweithio gyda:-

B & Q Recommended Fitter
Wren
Kutchenhaus
Travis Perkins
Benchmarx
Howdens Joinery

 

Beth Rydym yn ei Gynnig

Y gwasanaethau a ddarperir gan Dylunio a Gosod Ceginau Garry Murphy:-

Adolygiadau Cwsmeriaid

Cysylltu

Dylunio a Gosod Ceginau Gary Murphy

Gogerddan
Lon Tudur
LLangefni
Ynys Môn
LL777HP

 

07740286966
enquiries@garymurphy.co.uk

>>> mwy

Bookmark and Share