Amdanom Ni

img

Croeso i Ddylunio a Gosod Ceginau Gary Murphy

Mae gennym ugain mlynedd o brofiad mewn dylunio a gosod ceginau, ac rydym yn gweithio ar draws ardal sy’n cynnwys Gogledd Cymru a Gwynedd.

Rydym yn darparu dyluniad a / neu wasanaeth gosod cegin effeithlon i bob cwsmer am bris cystadleuol.

Mae rheolaeth ein cwmni o’ch prosiect yn golygu  rhoi gwasanaeth gosod i bob cwsmer di-straen beth bynnag a ddewiswch - cegin hollol newydd neu osod ffasgiâu drysau a wynebau gweithio newydd yn unig. Rydym yn gwarantu ansawdd gwasanaeth pob rhan o’r gwaith, boed mawr neu fach.

Rydym ond yn defnyddio gwasanaeth plymwyr, plastrwyr a pheirianwyr cofrestredig Nwy Diogel, pe bai hynny’n ofynnol.

We have two million pound public liability insurance cover. (Cymraeg i ddilyn yn fuan...)

Yn ddiweddar rydym wedi cael yn gwneud yn "Which? Trusted Trader", ac ni yw'r unig gosodwyr yng Ngwynedd a argymhellir gan B & Q.

 

Cwmnïau rwy'n gweithio gyda:-

 

b & q

wickes

wren

kutchenhaus

Travis Perkins

Benchmarx

Howdens

 

Noddwyr

Mae'r prosiect yma wedi ei ariannu'n rhannol gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru trwy'r Gronfa Fuddsoddi Leol a'r Undeb Ewropeaidd - Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

find us on facebook

Portffolio

Portffolio ar-lein yn dangos sampl o’r ceginau a’r prosiectau a gwblhawyd gan Dylunio a Gosod Ceginau Garry Murphy

Gweld Ein Gwaith »

Cwmnïau rwyf yn gweithio gyda:-

B & Q Recommended Fitter
Wren
Kutchenhaus
Travis Perkins
Benchmarx
Howdens Joinery

 

Beth Rydym yn ei Gynnig

Y gwasanaethau a ddarperir gan Dylunio a Gosod Ceginau Garry Murphy:-

Adolygiadau Cwsmeriaid

Cysylltu

Dylunio a Gosod Ceginau Gary Murphy

Gogerddan
Lon Tudur
LLangefni
Ynys Môn
LL777HP

 

07740286966
enquiries@garymurphy.co.uk

 

>>> mwy

Bookmark and Share